План дій BEPS в Україні

Міністерство фінансів України та Національний банк України оприлюднюють проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування», який покликаний підтримати фінансову стабільність в країні в умовах переходу до вільного руху капіталу, підвищити ефективність податкового регулювання та запровадити єдині вимоги до прозорості ведення бізнесу в Україні за міжнародними стандартами.

У 2016 році Україна розпочала процес підготовки до запровадження Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон (BEPS), який передбачає 15 дій для усунення прогалин у міжнародному податковому регулюванні і розбіжностей в національному податковому законодавстві різних країн, які уможливлюють «приховування» корпоративного прибутку та його штучне переміщення у низькоподаткові юрисдикції, де компанії не здійснюють економічної діяльності. З 1 січня 2017 року приєдналася до Inclusive Framework on BEPS, програми розширеного співробітництва з питань імплементації плану протидії практикам BEPS

Оприлюднений проект Закону був розроблений робочою групою на чолі з Міністерством фінансів та за участі Національного банку, а також за участі та підтримки міжнародних експертів з питань оподаткування. Він враховує напрацювання міжвідомчої робочої групи під керівництвом Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, яка опікувалася розробкою законопроекту з 2016 року, а також висновки експертизи, проведеної спеціалістами ОЕСР та Світового банку.

Проект Закону спрямований на втілення в Україні восьми найбільш критичних для нашої країни кроків:

Підвищення ефективності податкового регулювання відповідно до Плану дій BEPS вкрай важливе для забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах переходу до вільного руху капіталу, передбаченого Законом України «Про валюту і валютні операції».

Крім того, прийняття цього законопроекту дозволить уникнути визнання України як країни, що не співпрацює з питань оподаткування. Це, в свою чергу, розширить можливості для ведення українським бізнесом повноцінної діяльності на зовнішніх ринках, уникаючи упередженого ставлення з боку іноземних контрагентів, банків та інвесторів.

Робота за міжнародними стандартами прозорості зробить український бізнес рівноправним гравцем на міжнародних ринках, що сприятиме розширенню його присутності за кордоном, збільшенню інвестиційної привабливості України і пожвавленню її економічного зростання.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування»

Текст проекту Закону

Порівняльна таблиця

Світовий досвід

План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон (далі — План дій BEPS) був розроблений Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) у 2015 році. За оцінками ОЕСР, втрати бюджетів країн світу від агресивного податкового планування, що ґрунтується на розмиванні бази оподаткування і переміщенні прибутків за кордон (BEPS), щороку сягають 100-240 млрд дол. США або 4-10% сукупних надходжень прибутку від податку на прибуток підприємств. При цьому бюджети країн, що розвиваються, втрачають більше, аніж бюджети розвинених країн.

План дій BEPS передбачає 15 дій для усунення прогалин у міжнародному податковому регулюванні і розбіжностей в національному податковому законодавстві різних країн, які уможливлюють «приховування» корпоративного прибутку та його штучне переміщення у низькоподаткові юрисдикції, де компанії не здійснюють економічної діяльності.

За останні три роки 123 країни вже розпочали запровадження Плану дій BEPS у національному податковому законодавстві. Зокрема, Україна приєдналася до Inclusive Framework on BEPS, програми розширеного співробітництва з питань імплементації плану протидії практикам BEPS, з 1 січня 2017 року.

Корисні матеріали

Action Plan on BEPS

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: Progress Report July 2017-June 2018

Members of the Inclusive Framework on BEPS

Automatic Exchange of Financial Account Information

Q&A

1. Що таке План дій BEPS і що саме має запровадити Україна?

План дій BEPS — це набір міжнародних податкових правил, спрямованих на зміцнення податкової бази. Фінальний звіт щодо застосування цих правил, згрупований ОЕСР у 15 основних кроків, оприлюднений у жовтні 2015 року. Його метою є забезпечення компетентних відомств країн національним та міжнародним інструментарієм для забезпечення оподаткування прибутку в тій країні, де компанія-платник податку здійснює економічну діяльність.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування» передбачає запровадження 8 найбільш критичних для України дій Плану:

• Дія 3: розкриття фізичними особами-резидентами України своєї участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила оподаткування таких компаній;

• Дія 4: обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;

• Дія 6: запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;

• Дія 7: запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва;

• Дії 8-10: удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням;

• Дія 13: правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній (входить до мінімального стандарту).

Чому саме цих?

З 1 січня 2017 року Україна приєдналася до рамкової угоди щодо BEPS з 2017 року, тому для країни обов’язково має запровадити мінімальний набір стандартів BEPS, який містить дії 5, 6, 13, 14. Для втілення Дії 14 Україна підписала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Багатостороння конвенція MLI).

Окрім того, за підтримки експертів та міжнародної технічної допомоги в Україні були визначені основні кроки Плану дій BEPS, які мають бути додатково запроваджені в Україні. А саме — дії 3, 4, 7, 8, 9 та 10.


2. Як запровадження принципів протидії BEPS вплине на ведення бізнесу в Україні з точки зору податкового навантаження?

Мета запровадження Плану дій BEPS в Україні — підвищення прозорості ведення бізнесу в країні, а не збільшення податкового навантаження. Впровадження принципів протидії BEPS не позначиться на діяльності компаній, які ведуть свою діяльність прозоро та не зловживають схемами з уникнення оподаткування.


3. Як запровадження Плану дій BEPS в Україні вплине на діяльність малого та середнього бізнесу?

План дій BEPS був розроблений таким чином, щоб мінімізувати вплив на МСБ з незначним ризиком використання BEPS. Він не має специфічних рекомендацій для компаній залежно від розміру їх активів або галузі окрім того, що дія 13 передбачає запровадження додаткової звітності для міжнародних груп компаній.

4. Чи стануть жорсткішими вимоги щодо розкриття інформації бізнесом після набуття чинності даним законопроектом?

Законопроект передбачає запровадження звітності для бенефіціарних власників (контролерів) іноземних компаній, а також додаткової звітності для міжнародних груп компаній (у тому числі, звіту у розрізі країн).


5. Як запровадження принципів протидії BEPS вплине на можливість бізнесу перераховувати валюту за кордон та здійснювати ЗЕД?

Запровадження заходів із протидії BEPS є однією із ключових передумов подальшої лібералізації валютного регулювання з метою переходу до вільного руху капіталу, як це передбачено Законом України «Про валюту і валютні операції». В разі якщо буде забезпечено належний контроль за сплатою податків в тій країні, де здійснюється економічна діяльність, Національний банк зможе розглянути подальші кроки із розширення можливостей українських компаній та громадян із здійснення інвестицій за кордон.


6. У які строки мають бути запроваджені зазначені вісім дій Плану дій BEPS в Україні? Чи передбачено перехідний період?

Закон набуває чинності з дати його публікації. Відповідно, строки запровадження Плану дій BEPS в Україні залежать напряму від строків розгляду законопроекту Верховною Радою України.

Для забезпечення комфортного переходу бізнесу на нові правила оподаткування проектом Закону передбачено, що за результатами першого звітного року у разі виявлення контролюючим органом порушень під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії, штрафні санкції та пеня не застосовуються.

В свою чергу, початок обміну звітами в розрізі країн відбудеться після підписання Україною багатосторонньої угоди про обмін відповідною інформацією.


7. Чи збільшиться бюрократичне навантаження на бізнес внаслідок ухвалення принципів BEPS?

Законопроект передбачає запровадження звітності для бенефіціарних власників (контролерів) іноземних компаній, а також додаткової звітності для міжнародних груп компаній (у тому числі, звіту у розрізі країн).

Водночас, подання податкової звітності бенефіціарними власниками (контролерами) іноземних компаній та міжнародними групами компаній є на сьогодні стандартною практикою для більшості розвинених країн. Їх запровадження в Україні наблизить нас до міжнародних стандартів ведення бізнесу та створить вільні та рівні умови конкуренції українських компаній на міжнародних ринках.


8. Як запровадження принципів протидії BEPS вплине на роботу банків з клієнтами — юридичними особами? На фінмоніторинг операцій?

Правила з протидії BEPS не змінюють загальноприйнятих підходів (стандартів) з фінансового моніторингу. Правила банків по роботі з клієнтами не зміняться після прийняття чинності Законом.

Відповіді на питання щодо кожної з дій Плану дій BEPS

...

Дізнатися більше